Debreceni bibliai szabadegyetem, kezdődik a második félév

Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit a

DEBRECENI BIBLIAI SZABADEGYETEM

második félévének előadásaira!

A Bibliai Szabadegyetem mindenki számára közel hozza, érthetővé teszi a Szentírást, ami az európai és benne saját kultúránk alapja is. Minden egyes alkalommal egy Bibliai könyvet ismerhetünk meg és a hozzá kapcsolódó információkkal gazdagodhatunk.

Ki írta? Mikor született a könyv? Milyen szerepet játszott az adott kor az írás létrejöttében? Kik olvasták először és milyen üzenetet hordozott a számukra? Minderre és még sok-sok egyéb kérdésre kapunk választ, ha részt veszünk az alkalmakon.

Szeretettel ajánljuk a sorozatot minden korosztálynak, tanárnak, diáknak, dolgozónak, nyugdíjasnak. Mindenkinek, aki érdeklődik közös kultúránk eme gyöngyszeme iránt: A sorozat ideje alatt lehetőségünk lesz ellátogatni Göncre és Vizsolyba, megnézni a magyar fordítású Biblia emlékhelyeit. (Részletek az előadásokon.) Ezen kívül izgalmas kerekasztal-beszélgetésekre várjuk minden hónapban érdekes, kapcsolódó témákban!

A szóróanyag, plakát szabadon terjeszthető.

Online istentisztelet

Kedves Testvérek, kedves Barátaink!

Ezúton is szeretnék tájékoztatni mindenkit arról, hogy most szombaton is (december 11.) online istentiszteletet tartunk. Ez alkalommal Dankó Ferenc testvér szolgál.

Nyitni várhatóan december 18-án fogunk, amikor is ünnepi istentiszteletet tartunk. Abban az esetben, ha a testvéri körben ezt a járványhelyzet megengedi. Kérem, hogy készüljünk szép szolgálatokkal az alkalomra!

Jelenleg a gyülekezetünkből három személy van kórházban. Imádkozzunk értük és más betegeinkért is!


Üdvözlettel: Restás László lelkipásztor

Regionális Szombat Konferencia

A célunk, hogy közösen keressük Isten vezetését, hogy a küldetésünket betöltsük, mint az Ő tanítványai. Ezért szeretettel hívjuk elsősorban a Hajdú Bihar megyei gyülekezetekből a testvéreket, a 2021. október 23-án a Debrecen A gyülekezetben (Debrecen Fazekas M.u.7.) tartandó Regionális Szombat Konferenciára.

A KONFERENCIA TÉMÁJA ÍGY SZINTÉN: A TANÍTVÁNYSÁG.

Program:
9:30-10:30 Bibliatanulmány

11:00-12:00 Istentisztelet: A tanítványság 3 kérdésben

– A megoldás: Tanítványság
– Miért olyan jó Jézus tanítványának lenni?
– Hol tartunk a tanítványság útján?

12:00-14:00 Közös ebéd + Közösség

14:00-15:00 Az Elhívás interaktív foglalkozás

Bibliai Szabadegyetem indul Debrecenben

Ezúton is szeretnénk értesíteni mindenkit, hogy a nagy sikerű előadás sorozat idén újból visszatér hozzánk Debrecenbe!

Szeptember 16-tól minden csütörtökön este 18 órától mélyedünk el a Szentírás könyveinek alaposabb megismerésében nagyszerű előadók, szakemberek segítségével. Otthont ad nekünk és egyben partnerünk a Méliusz Juhász Péter Főkönyvtár.

Az előadások célja az ismeretterjesztés és a figyelemfelkeltés, hiszen a Biblia európai kultúránk alapja. Történetei örök érvényűek. Ezért igazán érdemes tudnunk, hogy miként keletkezett, kik az írói, az egyes könyvek hol és kiknek íródtak és milyen céllal. Még több érdekes és ezekhez hasonló kérdésekre keressük a választ minden este. Kérjük, tartsanak velünk!

Szombati programok, szeptember 18-án.

Egyházzenei hangverseny és “Ki a sótartóból” missziós találkozó.

Helyszín: Lovarda, Debrecen, Kassai út 26.

Gépkocsival a 4-es számú főútról a Laktanya utca felől lehet bejönni.

A 3-14 éves gyermekek részére gyermekfoglalkozást tartunk a délelőtt 11:00-tól és a délután 13:30-tól tartandó előadások alatt. Kérjük a szülőket, hogy fenti időszakok kivételével maguk gondoskodjanak a gyermekek felügyeletéről.

Az alkalomra nem kell védettségi igazolvány. Ezt maga az üzemeltető jelezte felénk. Ugyanakkor az elővigyázatosságra fokozottan ügyelnünk kell, mivel sokan leszünk zárt helyen és hosszú ideig. Amennyiben Neked vagy a Veled érkező családtagodnak, gyermekednek fertőző betegségre utaló tünetei vannak, kérjük mellőzd a részvételt. Segítsétek a szervezés munkáját azzal, hogy ha még nem tettétek meg regisztráljatok. https://tet.adventista.hu/cikk/id=25

További információ és regisztráció a kiasotartobol.adventista.hu és a tet.adventista.hu honlapon vagy a +36 30 292 0621-es telefonszámon.

Az alábbi linken visszanézhetőek az istentiszteletek:
https://tet.adventista.hu/menu/id=9

Tanévkezdő ifjúsági istentisztelet Debrecenben

Kedves közép- és felsőbb iskolás diákok!

Nagy szeretettel várunk benneteket Debrecenben (Fazekas M. u. 7.) tanévkezdő istentiszteletünkön szeptember 11-én! Városunk diákváros és mi debreceni adventisták szeretnénk segíteni a nálunk tanulóknak. Ezért most szeretnénk rátok kérni Isten áldását, szeretnénk megismerni benneteket. Gyertek el erre az alkalomra!

11 órától Palotás Kristóf ifjúsági vezető szolgál majd a közös ebéd után délután közös lehetőségeink lesznek a misszióra. Aki szeretne bekapcsolódhat az ADRA hajdúsági programjába Zoltan Sitkei ADRA HUNGARY főnök vezetésével.

Ak szeretne bekapcsolódhat a debreceni missziónkba, amit jelenleg a Könyvhéten végzünk a Csapó utcán. Oszthatunk Bibliát, beszélgethetünk a vásárlókkal, járó-kelőkkel.

Várunk szeretettel:
Restás Lászl
ó

Ki a sótartóból missziótalálkozó

Szeptember 18-án megrendezésre kerül a Ki a sótartóból missziótalálkozó Debrecenben a Lovardában.

Előadónk Szabó László lesz és egy igen aktuális témát fog feldolgozni számunkra, amelynek bibliai alapját Róma 1: 16 képezi: “Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére.”

Az evangélium hatalmáról fog beszélni, amely megnyilvánul a mi életünkben, akik elfogadtuk az evangéliumot, de azok életében is, akiknek elvisszük az evangéliumot. Isten arra vár, hogy ezt a hatalmat kinyilvánítsa életedben és szolgálatodban. Mivel nem szégyelled a Krisztus evangéliumát, hívlak, hogy gyere el, hogy együtt készüljünk Isten csodálatos ajándékának elfogadására és alkalmazására.

Lehetőség és készség találkozása

“Mindannyian tudjuk: e földi vándorutunk nagy küzdelem. Hitben járva megtapasztaljuk: Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram!” (Zsolt 139:4)

“Isten írott szava ígéret: Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok.” (Jak 4:8)

Az elmúlt bő évben a szombatok közösségi megélése más ‘ízekkel’ ismertetett meg bennünket a személyes találkozások helyett, de hálás a szívünk az online lehetőségekért is! A pandémia ideje hitünk egyik közös próbatétele (volt); melyet egyéni életünk saját nehézségei árnyaltak tovább…

Emiatt a vágyott közösségi Úrvacsorai alkalomban nem lehetett részem, de a Szentlélek indította Dr. Nagy Vilmos presbiter testvéremet, hogy a házi Úrvacsora lehetőségét készséges szívvel felajánlja – amit hálás örömmel fogadtam el. Így az imaházi Úrvacsora után egy héttel, július 3. szombatján az otthonomban részesülhettem az Úr bőséges áldásában.

Vilmos Atyafi olyan alkalomban részesített, amelyet az Úr a hittestvéremben már előkészített nekem: a közös ima után egy Istent dicsőítő kórust hallgattunk meg, majd hitünk 200. énekének közös hangjaival fordult lelkünk az Úr felé. Az Úrvacsorai jegyek előtt az 1Kor 11:23-29 szereztetési Ige alapján fejtegette Isten üzenetét, érezhetően a benne élő Lélek bölcs vezetésével.

A jegyek szertartásszerű átadása-átvétele megújuló erővel töltött be, majd az ima, és hitünk 242. éneke szólt a lelkünkből, hálatelten az Úrnak! Vilmos testvér az alkalom zárására hozta a Reménység férfikórus szolgálatát.

Hálás vagyok az Úrnak, Aki ismeri mindannyiunk szükségét, és indította Dr. Nagy Vilmost erre a komplett szolgálatra! Köszönöm a presbiter testvéremnek, hogy erre az egyszemélyes Úrvacsorai alkalomra is teljes szívvel-lélekkel, önzetlen odaadással készült!

“Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” (Mt 25:40)

Mezei Ibolya
Debrecen, Fazekas utcai gyülekezet