Debreceni Adventista "A" Gyülekezet

7. Felfedezések: Neurogenezis és új élet

Az előadás-sorozat egészségügyi részében a neurogenezis folyamatát kutatási eredmények alapján is áttekinthette a kitartóan visszatérő, érdeklődő hallgatóság. Régóta ismert volt, hogy idegsejtek embriókortól termelődnek; és még sok évtizeddel ezelőtt is úgy tudták-tanították, hogy az élet folyamán ezek a sejtek elhalnak. Mindez igaz is, amely más nemzedékek idején nem vált ismertté az emberek fiai előtt úgy, (Ef 3,5) de a múlt század vége táján felfedezték, hogy az elhalt sejtek szerepét az újonnan képződöttek átveszik; azaz: szerepcserével tovább adódik a feladatuk.

Érdekes kísérletekről hallhattunk-láthattunk részletes beszámolót, melyek bizonyították a neurogenezis valóságosságát; azt, hogy a gének által a 4. generációig átörökítődik az elöregedett sejtek feladata; s hogy ezek az új sejtek a képződés után azonnal (még magasabb szintű) működésre is képesek. Kutató orvosi pályáján előadónk is közzé tette ilyen jellegű eredményeit (melyet díjjal is elismertek).

Keresztény szempontból nézve így tehát ezen új sejtekben a régiektől Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. (Kol 2,3)

A Biblia ’újjászületés’ gondolatain is elmélkedve párhuzamot vonhattunk ezzel a természeti új élettel, mely a youtube csatornán teljes pontossággal visszanézhető, -hallgatható; ami azért is hasznos, mert Jan (a diákoknak is nagyon hasznos) gyakorlati tanácsok sokaságát mondta el annak kapcsán, hogy miként lehetséges új agysejteket építenünk; s hogyan célszerű a megzavart mikrobiom működését helyreállítani – hiszen már az előző előadásokon megtudhattuk a bélrendszer jelentőségét az immunrendszer egészsége szempontjából. (Útmutatásokat kaptunk arról, mi segíthet; és mi gátol, amiről mi másképpen vélekedtünk.)

Az új élet és újrakezdés témakörében a közelmúlt Covid-évek idején a BBC és a Világgazdaság felmérése szerint a nagy újraindítás volt a téma (az adósságterhek okából indulva). Egy előirányzat is megíródott Klaus Schwab: Covid-19 című könyvében erről, melyből a hallgatóság sok részletet megtudhatott. (Akit érdekel ez a fajta ’nagy újraindítás’, az keresse meg az interneten az ’Erő a mához, remény a holnaphoz’ c. előadássorozat 7. alkalmát; mely után talán még tovább kinyílhat a lelki szem arra: hol, kinél és miként is van-lehet új élet …)

A múlt napokban szó esett Stephen Hawkins gondolatáról, mely szerint ez a föld nem sokáig tart már; a Biblia az új világ kapcsán is kb. 1500 utalást tesz arra, hogy Jézus újra el fog jönni – az lesz egy valóságos újraindítás.

Ezzel kapcsolatban a (tudományos kutatóorvos) előadásában a ’Hogyan? Mikor? Miért? Kiért?’ kérdéseket a Szentírás alapján válaszolta meg; a figyelő közönséget végig vezetve a fenti kérdésekre választ adó Igei gondolatokon. Az mindenki számára elfogadott tény, hogy az életnek célja van – ahogyan a létrejött sejtnek is; így a párhuzamok harmóniában illeszkedtek össze a tudomány és a Biblia között. Hiszen a tudomány (sokszorosan bebizonyított kísérletek által) is azt mondja, hogy az élettelenből nem jöhet létre élő; mindezek tehát a darwini elméletet teljességében elfogadhatatlanná teszik. Mert ma már tudjuk: a DNS olyan élő információ-hordozó, amely önmagától vagy egy élettelentől nem jöhet létre. De ha a mai technikai fejlődést szemléljük, tudhatjuk: az ismeret a gyakorlatba átültetés nélkül semmi – telepíteni kell.

Szólt az előadó a kreacionizmus kapcsán is; de a tényleges és lényeges valóság elért a hallgatóság tudatához: Isten régóta ki lett zárva minden ’egyenletből’! Azaz: generációk és nemzedékek nőttek fel a mindenféle hatalmi rendszerek által előírt megtanítandó tananyagokon – Istent kizárva; s így nem lehet kérdéses, hogy az új élethez a beléjük-belénk sulykolt gondolkodásmódot kell gyökeresen megváltoztatni: szabadon kitárni az elménket a sok ezer éve ’látható’ Teremtő előtt, akinek szavait régészeti leleteken megörökítve is ’olvashatjuk’.

Röviden az előadásban is feltett kérdésekre: Isten figyelmeztet mindenkit, hogy Az ég és a föld elmúlik. Az én beszédeim azonban soha nem múlnak el. (Mk 13,33)

Vigyázzatok tehát! Mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát, amikor az Emberfia eljön!”

Mt 25,13

Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!

Mt 24,42

Tehát nem kiszámolható az idő, de a korábbi alkalmakon már bebizonyosodott, hogy végidőkben élünk. A lényeg, hogy: készen kell állni már ma – hittel elfogadni Jézus Krisztust, és az Ige szerint cselekedve, lelkileg ébernek kell lennünk; mert Jézus az Írás szerint eljön az Övéiért, akiknek Ő helyet készített az országában; hogy ahol Ő van, ott lehessenek Vele mindazok, akik az Ő kérésére ’igen’-t mondtak.

Ez a ’házasság’ = szövetségkötés pedig a Biblia szerint kell megtörténjen, ami így van megírva:

Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.

Jn 3:5-6

Jézus földi életében példát mutatott erre:

Ekkor Jézus eljött Galileából a Jordán folyóhoz, hogy János őt is bemerítse. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: “Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?” Jézus így válaszolt neki: „Engedd meg, hogy ez most így történjen! Meg kell tennünk ezt, hogy így teljesítsünk mindent, amit Isten kér tőlünk.” Ekkor János engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. A Mennyből pedig egy hang hallatszott: „Ő az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”

Mt 3:13-17

A keresztség tehát a víz alá merítés pillanatával jelképezi a múlt bűneinek lemosását, a régi emberi élet elhagyását; és a vízből kijövetellel az új életre születést, az új emberi élet választását. (Ez az Isten akarata szerinti keresztség – alámerítés, bemerítkezés – az Újszövetségben kb. 80 helyen szerepel.)

A Római levél 6. fejezet 1-6. verse is elmagyarázza ennek szükségességét és jelentőségét, melyen az előadó szavai is segítettek tovább gondolkodni – hogy tulajdonképpen az akarata szerinti keresztséggel ’Krisztust vesszük magunkra’. (A keresztség részletes lépéseit vetített képekkel követve visszahallgathatjuk az előadás kb. 85. percétől.)

Mivel pedig az egyház Krisztus teste a bibliai szimbolikában, így az Írott Szó értelmében kell cselekednünk. A gyülekezeti közösséggel Isten célja pedig az, hogy egy Lélekben egy irányba (Jézusra) nézve, imádkozó emberi lélekkel egymást erősítsük a hitben.

Mezei Ibolya


Közzétéve

itt:

, írta: